Mijn link met Multatuli

Ik ben in 1992 getrouwd met Alex Bruno Douwes Dekker, nazaat van Jan Douwes Dekker, de broer van Eduard Douwes Dekker oftewel Multatuli. Van de hand van Multatuli zijn onder andere de boeken ‘Max Havelaar of de koffieveilingen der Nederlandsche Handelmaatschappij’ (1860) en ‘De geschiedenis van Woutertje Pieterse’ (1862-1877) verschenen.

Familie van broer Jan

Over zijn broer Jan wist Eduard Douwes Dekker ooit te zeggen: ‘Mijn broer Jan … die drie en een half jaar ouder is dan ik. Ik heb een uitstekend hoog idee van hem. Gij weet dat hij mijn vriend is. Ik mag dus niet veel van hem zeggen om niet partijdig te wezen.' Zoals Multatuli het omschreef, was zijn broer Jan inderdaad zijn vriend.

Jan begon als stuurman en werd later zeekapitein. Tijdens zijn vele reizen kwam hij in Bowerno (Java) terecht alwaar hij een tabaksplantage begon en hierdoor ‘tot welstand geraakte’. Door deze welstand heeft hij zijn geldgebrekkige broer Eduard een aantal malen van de financiele ondergang weten te redden.

Schrijvers in de familie

Schrijvers waren duidelijk in deze familie aanwezig. Een kleinzoon van Jan Douwes Dekker, dr. Ernest Douwes Dekker, had een zeer werkzaam en gevuld leven. Niet alleen vocht hij net als zijn oom Eduard tegen politieke misstanden. Hij richtte in 1911 in Bandoeng ‘Het Tijdschrift’ op, een kritisch, filosofisch-politiek, revolutionair-nationalistisch tweewekelijks blad. Van zijn hand zijn meer dan 200 publicaties verschenen.

Vrouwelijke schrijvers

Vrouwelijke schrijvers waren ook in de familie Douwes Dekker. Van de hand van de laatste vrouw van Eduard Douwes Dekker, Mimi, is een aantal postscriptum werken van Multatuli verschenen. De authenticiteit wordt echter zwaar betwist en men is van mening dat de werken niet van haar hand zijn. Maar ook Nonnie, de mystieke dochter van Eduard, schreef vele brieven. Van haar ‘Lettere’ wordt gefluisterd dat die in stijl de publicaties van haar vader overtroffen heeft.

Druk op het schrijverschap

Voor mij betekent deze link met de familie Douwes Dekker dat er op mijn schrijverschap een grote druk ligt. Ik wil mijn best doen om de naam en faam die Multatuli heeft niet te beschamen.

Meer over Multatuli